Ръчно ковано желязо – „охлюв“ от плътен квадрат 12 мм.Изработени в Ковачница Линков изделия от ковано желязо